ไขข้อสงสัย โรคอหิวาตกโรค คืออะไร มีอาการ สาเหตุ และวิธีรักษาอย่างไร

สำหรับโรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ นั่นก็คือ โรคอหิวตกโรค หรือโรคท้องร่วง ซึ่งโรคนี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย ในบางรายมีอาการรุนแรง เกิดอาการช็อคจนเสียชีวิตได้ถ้าหากไม่รู้วิธีป้องกันและวิธีรักษา และวันนี้มาดูกันว่าโรคอหิวาตกโรคคืออะไร มีอาการ สาเหตุ และวิธีป้องกันอย่างไร ไปดูกันเลย

โรคอหิวาตกโรค คืออะไร

โรคอหิวาตกโรค คือ โรคท้องร่วงเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio Cholerae) เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานเข้าไป โดยเชื้อจะเข้าไปอยู่บริเวณลำไส้ ผู้ที่ได้รับเชื้อ จะเกิดอาการได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ถึง 5 วัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดอาการภายใน 1 – 2 วัน ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการในระดับอ่อนและบางครั้งรุนแรงได้ โดยผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำมาก และอาเจียน ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว ทำให้อ่อนเพลียและอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและช็อคได้ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงได้

โรคอหิวาตกโรค
https://www.pobpad.com

อาการของโรคอหิวตกโรค 

สำหรับอาการของโรคอหิวาตกโรคนั้น จะมีอาการเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง และจะแสดงอาการของโรคภายใน 12 ชั่วโมง ถึง 5 วันหลังจากที่ลำไส้ได้ดูดซึมอาหารหรือน้ำปนเปื้อนที่บริโภคเข้าไป โดยมีอาการดังนี้

 • ท้องร่วง

อาการเริ่มแรกของการติดเชื้ออหิวาตกโรคคือท้องร่วง ทำให้สูญเสียของเหลวในร่างกาย โดยผู้ป่วยอาจสูญเสียน้ำในร่างกายถึง 1 ลิตรภายใน 1 ชั่วโมง

 • อาเจียน

ผู้ป่วยอาจเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนอยู่หลายชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงแรก

 • ภาวะร่างกายขาดน้ำ

หลังจากเกิดอาการของโรค ผู้ป่วยอาจะจะเกิดการขาดน้ำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่เป็นรุนแรง จะทำให้เกิดอาการขาดนํ้า ขาดแร่ธาตุอย่างรวดเร็ว ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้อันตรายถึงชีวิตได้

โดยโรคนี้สามารถติดต่อจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อของโรคที่มีชีวิตปะปนอยู่ ซึ่งเชื้อ El Tor สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และการรับประทานอาหารทะเลดิบ หรืออาหารดิบๆสุกๆ ก็เป็นอีกสาเหตุของการระบาดทั่วไป พบได้น้อยมากจากการติดต่อคนสู่คน และ มีระยะฟักตัว ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง ไปจนถึง 5 วัน เฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน

โรคอหิวาตกโรค
https://www.thaihealth.or.th

สาเหตุของอหิวาตกโรค คือ

โรอหิวาตกโรค เกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็ก มักจะพบได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้น้อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และส่วนใหญ่มักจะเกิดในฤดูร้อน เช่น อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่หมดอายุและเสียแล้ว เป็นต้น

การป้องกันโรคอหิวาตกโรค

 1. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงอาหารดิบ อาหารที่ปรุงไม่สุก กึ่งสุกกึ่งดิบ 
 2. ดื่มน้ำที่สะอาด เช่นน้ำ ต้มสุก
 3. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหารทุกครั้ง โดยถูสบู่ที่มืออย่างน้อย 15 วินาทีก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคอหิวาตกโรค
 5. ควรล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำ
 6. โรคอหิวาตกโรค
  https://www.posttoday.com/life/healthy/587873

  บทสรุป โรคอหิวาตกโรค
  สถานการณ์โรคอหิวาตกโรค เป็นโรคที่ติดต่อ ที่อันตราย ถ้าหากไม่ทำการรักษา ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆ เพียงแค่การเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และไม่รับประทานอาหารที่หมดอายุ อาหารสุกๆดิบๆ และควรรักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้งมือเข้าห้องน้ำและทำอาหาร ก็จะช่วยทำให้ปลอดภัยจากโรคได้ค่ะ

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment