โรคธารัสซีเมีย

โรคธารัสซีเมีย โรคโลหิตจางที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรง

https://www.pinterest.com/pin/439030663680924326/

โรคธารัสซีเมีย คืออาการที่เม็ดเลือดแดงมีความแข็งแรงน้อยอายุสั้น เปราะและแตกง่าย ถูกทำลายง่ายส่งผลให้เกิดอาการโลหิตจางในที่สุด โรคลักษณะนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมทั้งสิ้นโดยยีนด้อยที่ทำหน้าที่ในการสร้างเฮโมโกลบินหรือพูดง่ายๆ ว่าแหล่งผลิตเม็ดเลือดแดงในร่างกายมีความผิดปกติผลิตสินค้าที่เป็นเม็ดเลือดแดงไม่ดีคุณภาพต่ำออกมาใช้งานนั่นเอง

โรคธารัสซีเมีย กับสาเหตุการป่วยที่ควรรู้

สาเหตุการเกิดขึ้นของ โรคธารัสซีเมีย หรือโลหิตจางเพราะเม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรงนั้นเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดยีนด้อยมาจากพันธุกรรม ซึ่งพบว่าบุคคลที่มียีนด้อยประเภทนี้มากถึง 40% ที่ไม่ปรากฏอาการหรือที่เรียกว่า “พาหะ” ทำให้หลังจากการสมรสกับเพศตรงข้ามที่เป็น “พาหนะ” ด้วยกันแล้วบุตรจะรับมรดกด้วยยีนด้อยมาเต็มๆ อย่างไรก็ตามด้วยความเจริญทางการแพทย์ทำให้การตรวจและปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์จึงสามารถตรวจและคัดกรองยีนด้อยยีนสร้างโรคออกไปได้

https://www.pinterest.com/pin/596093700683254454/

อาการที่ควรรู้ของ โรคธารัสซีเมีย

สำหรับผู้ที่ป่วยด้วย โรคธารัสซีเมีย ลักษณะอาการจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของธารัสซีเมียที่แฝงอยู่ในพันธุกรรม มากน้อยแตกต่างกันออกไปอย่าปักใจเชื่อว่าผู้ป่วยต้องตัวซีดอย่างเดียวเท่านั้น

อาการที่แสดงออกโดยรวมของ โรคธารัสซีเมีย ทุกชนิด

สำหรับ อาการโรคธารัสซีเมีย หากมองแบบภาพรวมแล้ว ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นธารัสซีเมียประเภทไหนก็จะมีอาการร่วมที่เหมือนกันดังนี้

  • ตัวซีดมากน้อยแตกต่างกันออกไป
  • รูปหน้าเหลี่ยม มีอาการเจริญเติบโตผิดปกติ

หากมีอาการรุนแรงจะเกิดสภาวะบวมน้ำ ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับม้ามโต และหัวใจวาย โรคธารัสซีเมีย รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในระดับอาการแรกที่แสดงออกผ่านผิวซีดตัวซีด อาจจะซีดเล็กน้อย ปานกลางจนถึงขั้นรุนแรงซึ่งทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ส่วนให้จะพบในทารกที่แท้งระวังตั้งครรภ์จะมีอาการตัวซีดรุนแรง

วิธีป้องกันการเกิด โรคธารัสซีเมีย

สำหรับผู้ที่ป่วยด้วย โรคธารัสซีเมีย การดูแลรักษาและป้องกันอย่างแรกที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดคือการซื้ออาหารเสริมหรือวิตามินที่บำรุงเลือดมารับประทานเองเพราะนอกจากไม่ส่งผลดีแล้วยังส่งผลเสียต่ออาการป่วยอีกด้วย การดูแลรักษาที่ถูกต้องให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงๆ เน้นผัก ผลไม้ ไข่ นมและนมถั่วเหลืองแทน 
  • ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาหนักๆ รวมถึงการทำงานหนักๆ
  • ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
  • พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนเพราะ โรคธารัสซีเมีย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการฟันผุ

มีข้อสังเกตว่ามีผู้ป่วยรวมถึงคนรอบตัวผู้ป่วย โรคธารัสซีเมีย เข้าใจว่าโรคนี้คือโรคโลหิตจาง การให้อาหารเสริมหรือทานอาหารที่ธาตุเหล็กมากๆ เช่น เลือด ตับ เครื่องในสัตว์ จะช่วยให้เลือดดีขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างแรงและอันตรายมาก อาการของโรคนี้คือการผลิตเม็ดเลือดจากโรงงานในร่างกายมีความเสียหาย ใส่วัตถุดิบมากไปเท่าไหร่ เลือดที่ผลิตได้ก็ยังเสียหายอยู่ดี อาหารบำรุงเลือดไม่ได้ช่วยให้โรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงในร่างกายหายเป็นปกติ โรงงานเสียเพราะยีนพันธุกรรมแก้ไขไม่ได้

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment